Horácký folklorní soubor Pramínek Jihlava

Vánoční vystoupení pro školy 2011 – poprvé

16. 12. 2011

V pátek 16. 12. 2011 jsme měli sraz v 7:00 ráno v DIODu, abychom se stihli všichni obléct do krojů a učesat. Vánoční vystoupení pro školy začínalo v 8:00 a celkem jsme ten den vystupovali třikrát.

Všechno to začínalo v úplné tmě. Nastoupila muzika, a poté vyšla ze zákulisí babička s vnučkou, která chtěla vyprávět pohádku o Vánocích. Babička jí tedy začala vyprávět o své babičce, jak chodila po vesnici na koledu, a dokonce jednou na koledu zaspala. Najednou zjistili kolik je hodin a musely jít domů. Vše se přesunulo do historie, kdy se holky scházely na koledu, na kterou Adélka málem zaspala. Jedna z nich se zeptala, kde mají košíky a holky se pro ně rozutekly. Tři zůstaly na jevišti a uviděly Vojtu, který nesl veliký pytel. Zeptaly se ho, kam jde a pak mu ho natáhly na hlavu. Anička se vrátila přímo s obrovským košem. Když se rozcházely na koledu, potkaly malé děti, které měli s sebou veliký hrnec, a tak se jich starší holky ptaly, na co ho mají. Děti jim odpověděly, že ho mají pro Ježíška na kašičku. A protože se bály aby jim kaši nesnědli další koledníci, tak hrnec odtlačily pryč. Přišla další skupinka holek a společně v doprovodu muziky začaly zpívat Veselé Vánoční hody. Když dozpívaly, utíkaly koledovat a na scéně se začali koulovat kluci. Mezitím zjistili, že nemají říkadlo na koledování. Přišla k nim jedna holka a vychloubala se svou novou koledou. Kluci začali vymýšlet svou vlastní a nakonec s novou koledou odešli. Na scénu přišla skupinka muzikantů a společně začali s dětmi hrát a zpívat Koleda, koleda Štěpáne. Poté vyšla ze zákulisí druhá skupinka muzikantů s dětmi a zpívali Koleda, koleda dědku. Střetli se uprostřed pódia a začali se dohadovat, čí koledu budou zpívat. Nakonec začali hrát koledu o Štěpánovi a psech. Po dozpívání koledy se rozutekli a přišli kluci s koledou a saněmi. Dva kluci táhli saně a jeden s pytlem na nich seděl. Zastavili se, že už nemohou. Sedící kluk se zvedl ze saní, práskl bičem a kluci utekli. Musel si tak hodit pytel i s koledou na záda a odešel za nimi. Na parketu se vystřídal se dvěma děvčaty. Jedna z nich měla krásně červené jablíčko, A ta druhá ho chtěla moc vidět. Nakonec jí ho ukázala. Prohlásila, že by se líbilo Aničce, která by si ho ozdobila krušpánkem a dala svému milému jako koledu. Odešly ze scény a přišla dospělá děvčata a zatančila Telčské koledy. Vyhnali je kluci s práskáním bičů. Jakmile odešli, přišli dva malí kluci, že jim to práskání nejde. Nakonec se sešla chasa a zazpívala Vzácný pane hospodáři. Ten je pozval na večeři v podobě nekonečné písně O jídle. Mezitím se přichystali tři kluci, kteří si lehli na zem. Zhasla světla a ze zákulisí vyběhl anděl a začal zpívat Kyrie Eleison. Kluci se vzbudili a zazpívali Ejhle anděl páně. Rozhodli se, že půjdou k Ježíškovi do Betléma, ale nevěděli kudy. Anděl jim ukázal hvězdu, která je k němu zavede. Pak začala zpívat Sem, sem, sem pastýři. Přiběhla další děvčata a začala kolem anděla tancovat. Následně se sešla chasa a snášeli dary pro Ježíška. I děti něco malého donesly. Tancovaly se Mlynáři, Tkalci, Rybáři a Ševci. Poté přišla chasa na pódium a zazpívali Hle, hle tamhle v Betlémě. Rozebrali si děti, které stály na kraji pódia, šel se průvod i s muzikou a zpívaly se Veselé Vánoční hody. Všichni se rozestavěli se do půlkruhu před jesličkami. Nejprve zpívala děvčata Na nebesích a Sara s Lídou Hajej, nynej Ježíku, a potom všichni společně zazpívali Jak jsi krásné neviňátko. Postupně pokládali dary před Ježíška a poklonili se mu. Na závěr se zazpívala píseň Narodil se Kristus pán.

Na úplném konci se dal ještě přídavek v podobě koledy Zpívám, zpívám. Všechna tři vystoupení se nám povedla a snad se nám zadaří i na vystoupení pro veřejnost.

Nikola Böhmová

Nechte si posílat novinky, informace o vystoupeních
a další zajímavosti emailem.

Odesláno!
Odebírat

Pramínek podporují