Horácký folklorní soubor Pramínek Jihlava

Zpěváček

Dne 30.5.2015 se v DIODu uskutečnilo jarní vystoupení. Předtím byl i koncert deseti nejlepších zpěváčků 2015. Koncertu se zúčastnila většina zpěváčků, ne však všichni. Na začátku i konci tradičně zazněla píseň V dobrém jsme se sešli. Vystoupily zde i zpěvačky souboru Vysočan. Na úvod si vzala slovo radní města Jihlavy paní Kružíková spolu s Bohoušem […]

Více

9

9. dubna 2011, uspořádal HORFOS společně s Domem dětí a mládeže a Základní uměleckou školou v Jihlavě, 13. ročník soutěžní přehlídku dětských interpretů horáckých lidových písniček. Zájem o vystoupení před četným publikem a náročnou odbornou porotou projevilo 77 dětí. Byly rozděleny do tří věkových kategorií: I. kategorie (do 9 let) – 25 dětí; II. hlavní […]

Více

V sobotu, 24. dubna 2010, proběhl v aule Grafické školy v Jihlavě koncert vítězů horáckého kola soutěže Zpěváček. Představilo se zde pět nejlepších zpěváčků z hlavní kategorie (deset až patnáct let) a také trojice z mladší i starší kategorie. V hlavní kategorii jsme Pramínek reprezentovali já, Alžběta Weselá a Jiří Vaněk. Ve starší kategorii to byli […]

Více

10

Zpěváček 2010

10. 4. 2010

Dne 10. 4. 2010 se konala pěvecká folklórní soutěž Zpěváček a jako obvykle členové Pramínku dělali hostesy a hostesky. Sešli jsme se tedy v Základní umělecké škole v Jihlavě v 8 hodin ráno, hodinu před tím, než začali přijíždět členové ostatních souborů, abychom stihli všechno přichystat. Jednotlivé soubory jsme si rozdělili už den předem, takže jakmile začali […]

Více

Nechte si posílat novinky, informace o vystoupeních
a další zajímavosti emailem.

Odesláno!
Odebírat

Pramínek podporují